Deze website is een initiatief van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid en wordt ondersteund door de lokale ondernemers, stichtingen en vrijwilligers.

Stichting Maatschappij van Weldadigheid
Majoor van Swietenlaan 28
8382 CG  Frederiksoord

Contactpersoon:
mevrouw. W. de Lange
0521 381225
www.mvwfrederiksoord.nl
info@mvwfrederiksoord.nl