Om het waardevolle erfgoed van de Koloniën van Weldadigheid te behouden voor de generaties na ons is een strategie voor gebiedsontwikkeling vastgesteld: het ambitieuze belvedereproject ‘Erfgoed Westerbeeksloot’. Dat het gebied een bijzonder en waardevol historisch karakter heeft, wordt mede onderstreept door de aanwijzing van Frederiksoord en Wilhelminaoord als beschermd dorpsgezicht. Hiertoe werd door de bewindslieden van VROM en OCW in 2010 besloten. De bedoeling van deze status is om historische karakteristieken te behouden en nadrukkelijk een plaats te geven in de toekomstige ontwikkelingen.Intussen is het cultureel erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid voorgedragen als kandidaat voor de Voorlopige Lijst Werelderfgoed Unesco. Een mooie mijlpaal op weg naar een definitieve erkenning in 2018: 200 jaar na de oprichting van de koloniën door Generaal Johannes van den Bosch.