Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

De Jongestraat

Wilhelminaoord


Burgemeester E.J. de Jonge

Deze staat is vernoemd naar  Eltjen Johannes (Eltjo) de Jonge, burgemeester van Vledder in de periode 1957 - 1965.  Hij is de opvolger van  Jhr. R.O. van Holthe tot Echten.
Hij is geboren op 9 februari 1920 in Groningen, wordt met ingang van 1 februari 1957 benoemd tot burgemeester van Vledder.  Tot dat moment is hij burgemeester in Winsum (Groningen).  


Burgemeesterswoning E.J.de Jonge

Historische vereniging 't FledderKerspel heeft een artikel over hem geschreven (in het blad KerspelStokkies)
Hij was geen sporter en niet aangesloten bij een politieke partij: “
Hij was zich aan het oriënteren”, zo vertelde hij in een interview. Zijn hartenwens was altijd burgemeester te worden van een Drentse gemeente. Zijn argumenten voor deze provincie waren de prachtige natuur, de fraaie landschappen, de rustieke brinken en de gemoedelijkheid van de Drentse bevolking en zoals hij zei: “Het waait er minder dan in Groningen.”

In datzelfde artikel in het Fledderkerspel wordt daarnaast geschreven “Een van de eerste zaken, die hij ter hand neemt is de opening van de Burgemeester van Holthe tot Echtenstraat  in Wilhelminaoord. De gemeenteraad had bij het afscheid van burgemeester van Holthe tot Echten een week eerder besloten hem te waarderen met zijn naamgeving van de straat”.

Friese Koerier - 19 september 1963

En naast de naamsverandering van de Lijkenweg tot de Reeweg zijn er in de periode dat hij burgemeester was veel zaken gerealiseerd.  Om er een paar te noemen:

  • Aanleg van riolering, te beginnen in Vledder en Wilhelminaoord (1961)
  • Verbetering , vergroting dan wel aanleg van sportvelden in Vledder, Vledderveen en Wilhelminaoord. 
  • Verbreding van de weg van Frederiksoord naar Havelte (1961)


Naast zijn functie als burgemeester was hij ook lange tijd, als commissaris en voorzitter van het bestuur, betrokken bij de Maatschappij van Weldadigheid.

Ook nam hij als deelnemer mee aan het Bloemencorso. In 1962 stelt hij zelfs de wisselbokaal beschikbaar voor de winnende praalwagen. Deze bokaal is het eerste jaar voor de groep leerlingen van de G.A. van Swieten Tuinbouwschool voor hun wagen  "Verenigde Naties".  In het archief van knipselboek van  De Jonge (in het bezit van historische vereniging Fledderkerspel)  is te lezen dat "Burgemeester De Jonge van Vledder heeft voor de mooiste praalwagen een wisselbeker beschikbaar gesteld, terwijl ir. B. Bosma, directeur van de G.A. van Swieten tuinbouwschool ter Frederiksoord een wisselbeker beschikbaar heeft gesteld voor de mooiste boerderijtuin".

De prijzen voor het onderdeel Praalwagens:
1.  "Verenigde Naties" - van leerlingen G.A. van Swieten Tuinbouwschool
2. "Zomeridylle" - van groep Heres uit Nijensleek
3. "Vlieg er eens uit..." van de VVV Frederiksoord en omstreken
4. "Rattenvanger van Hamelen" van groep C. Pit uit Nijensleek
Er is dat jaar wel wat ontevredenheid over de jury.  De Jury komt later in het Dorpshuis in Wilhelminaoord uitleg geven.  Niet iedereen was het eens met de uitleg.

Verenigde Naties - Leerlingen van de Tuinbouwschool


Vlieg er eens uit - VVV Frederiksoord e.o.


Op 16 oktober 1964 wordt hij benoemd als burgemeester van de gemeente Vries.  Hij wordt opgevolgd door Jacob (Jaap) van Julsingha.

Hij overleed op 27 juli 2007. 

bronnen:
Archief Fledderkerspel (knipselboek 1961 van Burgemeester de Jonge)
Fledderkerspel: Burgemeester Eltjen de Jonge
Delpher: Friese Koerier, 19 september 1963 (Lijkenweg - Reeweg)
Delpher: Nieuwsblad van het Noorden, 6 februari 1957 (bezoek scholen)
Delpher: Provinciale Drentsche en Asser Courant, 22 januari 1957 (aanstelling de Jonge)
Fledderkerspel: Foto burgemeesterswoning