Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

Linthorst Homanstraat

WilhelminaoordJohannes (Hans) Linthorst Homan wordt 17 februari 1903 in Assen geboren.

Na een studie rechten in Leiden vestigde hij zich in Assen.  
Op 1 februari 1932 wordt hij benoemd tot burgemeester van Vledder. 

In 1934 combineert hij dat met het lidmaatschap van de Provinciale Staten van Drenthe.   
Op 1 juni 1937 wordt hij commissaris van de Koningin in Groningen. 

J. Linthorst Homan


In juli 1940 is hij een van de oprichters van de Nederlandse Unie, een  Nederlandse politieke beweging tijdens de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.  
Het ‘driemanschap’  bestaat verder uit: uit Louis Einthoven (hoofdcommissaris van politie in Rotterdam)  en Jan de Quay (regeringscommissaris van de arbeid). 

Het doel van de Unie was, onder erkenning van de gewijzigde politieke verhoudingen in Nederland en Europa, en in samenwerking met de Duitse en Nederlandse autoriteiten, een maatschappij op te bouwen op basis van een brede nationale samenwerking, een harmonische structuur en sociale rechtvaardigheid.  

 

Het driemanschap van de Nederlande Unie


Linthorst Homan 1962Op 9 augustus 1941 wordt hij door de bezetters ontslagen, de Nederlandse Unie wordt in december van dat jaar ontbonden en de rest van de oorlog zit hij als gijzelaar in interneringskampen Haaren en Sint Michielsgestel. 

Het is pas in 1952 als hij een weer een publieke functie krijgt: ditmaal als Directeur Integratie op het ministerie van Economische Zaken.  

Daar blijft hij tot 1958.  Daarna volgen nog een 2 tal hoge functies in Europees verband.
Het is 6 november 1986 als hij in Rome overlijdt. Hij is begraven in Havelte.
Bronnen: