Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

K.J Blokstraat

WilhelminaoordKarst Jan Blok, geboren op  16-10-1900 in Wapserveen, was wethouder van de Gemeente Vledder in de periode 1964 tot zijn overlijden op 11 februari 1968.

De familienaam Blok is te verbonden aan het hotel Blok in Wapserveen.
Een familiebedrijf dat meer dan 170 jaar bestaan heeft.  Het hotel had een grote maatschappelijke functie.
Het is niet helemaal duidelijk wanneer Karst Jan de zaak van zijn ouders overneemt, het zal ergens voor 1933 zijn.

Talloze bruiloften en partijen vonden er plaats, ook voor verschillende verenigingen was het de thuishaven.  


Hotel Blok
Drente Express, Opregte Steenwijker courant - 21 augustus 1951

Ook exploiteerde Karst Jan het touringcarbedrijf Drente Express.  Op 21 augustus 1951 is er in de Opregte Steenwijker courant een advertentie te vinden.

Drente Express - foto collectie Simon O. de Raadt


Op 10 aprill 1964 wordt hij beëdigd als wethouder van de gemeente Vledder. Daarvoor is hij al enige tijd raadslid.

Overlijden Karst Jan Blok

 
Tot zijn overlijden in 1968 is hij wethouder . Hij is begraven in Wapserveen.


bronnen:
Facebook groep: Historie Wapserveen
Persoonsblad Karst Jan Blok (fledderkerspel.nl)
Delpher: Friese Koerier onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden, 14 februari 1968
website:  Autobus Documentatievereniging en  Fotocollectie Simon O. de Raadt. (foto bus Drente Express)
Delpher:  Advertentie Opregte Steenwijker courant, 24 augustus 1935 (Uitvoering Kracht en Vlugheid)
Delpher:  Advertentie Opregte Steenwijker courant, 20 mei 1933 (Jaarvergadering controlevereniging) 
Delpher:  Advertentie  Opregte Steenwijker courant , 21 augustus 1951 (Drente Express)
Delpher:  Advertentie Friese Koerier, dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden, 14 februari 1968 (overlijden wethouder Blok)