Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

A.C. Idehof

Frederiksoord


Deze straat dankt zijn naam aan de eerste directeur van  de G.A. van Swieten Tuinbouwschool:   Arthur Carolus Ide (1857 - 1939).  

De tuinbouwschool werd in 1884 gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid en het werd de oudste tuinbouwschool van Nederland.
Van 1884 tot 1896 was Ide verbonden aan deze school. 


Aanstelling Ide


A.C Ide
De G.A. van Swietentuinbouwschool in Frederiksoor


In mei 1885 wordt de opening van de tuinbouwschool gevierd. In de kranten wordt hiervan verslag gedaan. 
Daarnaast wordt in het artikel een beeld gegeven van de opleiding. 

In september 1885 brengt de stichter van de school, dhr. van Swieten voor het eerst een bezoek aan de school. 
De twee vergevorderde leerlingen, H. Claassen en 
J.C. Hazeloop ontvingen bij deze gelegenheid "een degelijk boek van hem,  ten geschenke, met  belofte, dat ieder jaar op gelijke wijze zal gehandeld worden"


Op donderdag 28 en vrijdag 29 juli 1887 is het eerste eindexamen en een zestal leerlingen ontvangen het diploma van bekwaamheid:

  • H. Claassen (Rotterdam) - 18 jaar
  • G. Dieke (Den Haag) - 17 jaar
  • J. Hazeloop (Frederiksoord) - 17 jaar
  • J. Kors (Frederiksoord) - 21 jaar
  • Th. Rikken (Frederiksoord) - 17 jaar
  • J. Wiederhold (Frederiksoord) - 16 ½ jaar

Dhr Ide geeft niet alleen les in Frederiksoord, er worden op verschillende plaatsen in Nederland les gegeven.  

Les Boomteelt

 

Opregte Steenwijker Courant - 10 maart 1890


Dhr. Ide richt, samen met  J. Pol (hoofd van de school in Kolonie 2) en  A.M Meijer Drees (hoofd van de school in Nijensleek) de Vereeniging Floralia op. 

In 1934 wordt het 50-jarig bestaan van de school gevierd. Voor het monument staat oa. Dhr Ide.
In de A.C Idehof stonden vroeger een aantal studentenwoningen van de studenten van de Tuinbouwschool.
De woningen zijn rond 1980 gebouwd.

bronnen:

Delpher: Artikel Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - 21 mei 1885 
Delpher:  Nieuwsblad van het Noorden - 31 juli 1934
Delpher: Advertentie De Gooi- en Eemlander - 07 november 1891
Delpher: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage - 11 augustus 1887
Persoonsblad Ide Fledderkerspel
Delpher: Opregte Steenwijker Courant - 10 maart 1890 (Oprichting Floralia)