Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

Van Holthe tot Echtenstraat

Wilhelminaoord


Burgemeester Jhr R.O. van Holthe tot Echten


Rudolph Otto van Holthe tot Echten werd op 3 januari 1892 in Assen geboren.  Zijn voorvaderen behoorden tot de Nederlandse adel en Rudolf Otto droeg de titel Jonkheer (Jhr).

Op 1 juli 1937 wordt hij tot burgemeester van Vledder benoemd.
Hij neemt daarmee het stokje over van mr. Johannes (Hans) Linthorst Homan.  
Het nieuws van de nieuwe burgemeester haalt (uiteraard) de kranten. 
Zo schrijft Provinciale Drentsche en Asser courant op 2 juli 1937

Benoeming van de burgemeester

Over de installatie van Jhr. R.O van Holte tot Echten wordt een uitgebreid verslag gegeven in het Nieuwsblad van het Noorden van 16 juli 1937

 

Installatie burgemeester


Huis Westerbeek wordt de thuishaven van het gezin.

Restauratie Tuinbouwschool


Bij de feestelijkheden rond de restauratie van de G.A. van Swieten Tuinbouwschool in 1938, is hij (uiteraard), met nog een hoog aantal andere hoogwaardigheidsbekleders, ook van de partij. Van deze gebeurtenis wordt weer uitgebreid verslag gedaan in het Nieuwsblad van Friesland  van 15 juli 1938

 


De burgemeester heeft een groot aandeel in de restauratie van de Molen van Spikman (1938).
Op verschilllende momenten en in verschillende kranten is er informatie over te vinden.  Zo schrijft Nieuwsblad van Friesland (11 en 16 november 1938 ) tweemaal een stuk. Ook komt het nieuws in de Maasbode van Rotterdam op 19 maart 1939 met als kop “EEN MOLEN, DIE BEHOUDEN KON BLIJVEN"


 

Molen


Molen


MolenOntslag burgemeester


Dan breken er vreemde tijden aan. Het is 1941 als hij zijn ontslag krijgt. Opregte Steenwijker courant van 11 november 1941 staat er een kort artikel over.


Bevrijding

 


Na de oorlog komt hij terug als burgemeester. Hij is de drijvende kracht voor het oprichten van een oorlogsmonument in Vledder. Op 11 mei 1948 is de onthulling.KipperegelIn de naoorlogse jaren is hij betrokken bij vele initiatieven. Zo opent hij de boomteeltcursus in 1949, een nieuwe school in Wilhelminaoord, het nieuwe wijkgebouw in Vledder en de verharde Kipperegel.


Afscheid als burgemeester


Het is 1957 als hij afscheid neemt als burgemeester zo is te lezen in Provinciale Drentsche en Asser courant van 1 februari van dat jaar.
Zijn opvolger is: E.J. de Jonge 


Oud burgemeester komt bij opening straat
Niet veel later, het is dan mei 1958, is hij even terug:
hij heeft zijn eigen straat gekregen in Wilhelminaoord. 

Burgemeester opende nieuwe wegOverlijden R.O. van Holthe tot EchtenHij sterft in 1971 , hij is dan 79 jaar
bronnen:

Fledderkerspel (persoonsblad) 
Delpher: Provinciale Drentsche en Asser courant, 02 juli 1937: Benoeming als Burgemeester
Delpher: Nieuwsblad van het Noorden, 16  juli 1937Rede van den Burgemeester
Delpher: Nieuwsblad van Friesland , 16 juli 1937 : Restauratie Tuinbouwschool 
Delpher: Nieuwsblad van Friesland, 16 november 1938: De molen van Frederiksoord
Delpher: De Maasbode, 19 april 1939: De molen die bewaard kon blijven
Delpher: Opregte Steenwijker Courant, 11 november 1941: Ontslag Burgemeester
Delpher: 
Opregte Steenwijker Courant, 8 mei 1945:  De burgemeester is terug
Delpher: 
Provinciale Drentsche en Asser courant,30 juli 1956: Kipperegel
Delpher: 
Provinciale Drentsche en Asser courant, 1 februari 1957: Afscheid van de burgemeester
Delpher: 
Provinciale Drentsche en Asser courant, 26 april  1958: Oude bekende komt
Delpher: Provinciale Drentsche en Asser courant, 09 mei 1958: Oud burgemeester opende nieuwe weg
Delpher:  NRC Handelsblad, 27 juli 1971: Familiebericht