Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -
Frederiksoord

Tromp Meesterslaan                    

En dit is dan zo'n straat waarvan je je afvraagt of hij nog bestaat.

Op een oude kaart uit het archief van de Maatschappij van Weldadigheid wordt deze laan vermeld

Tromp Meesterslaan


De vraag die zo'n oude kaart dan oproept... is dat nog echt de naam van het pad dat, vanaf de M.A. van Naamen van Eemmenslaan, langs Hoeve Koning Willem III loopt tot de Hooiweg??
De zoektocht is begonnen.  Later hierover meer.

bronnen:
Drents Archief, Assen. Toegang 0186 Maatschappij van Weldadigheid