Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

Straatnamen

De straten in Frederiksoord en Wilhelminaoord hebben mooie namen. 
Een naam, een geschiedenis en een verhaal.  

Zo zijn er namen die verbonden zijn aan de Maatschappij van Weldadigheid, maar ook namen die verbonden zijn aan de Maatschappij van Weldadigheid.

En straatnamen die eigenlijk niet meer bestaan...

Vragen, aanvullingen of verbeteringen?  Neem contact op met de beheerder van deze website

Uiteraard is een compliment ook welkom.
(Nog niet alle straten zijn in kaart gebracht)