Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

Straatnamen

De straten in Frederiksoord en Wilhelminaoord hebben mooie namen. 
Achter de namen zit een persoon en een verhaal.
Zo zijn er namen die verbonden zijn aan de Maatschappij van Weldadigheid, maar ook namen die verbonden zijn aan de gemeente (Vledder).
In dit deel van deze site dus meer achtergrond over de staatnamen. 

In de archieven van het Fledderkerspel is een artikel  uit 1961 gevonden met betrekking tot straatnamen.  
"Het plaatsen van naamborden aan straat en zandwegen in de gemeente Vledder, is door velen op prijs gesteld. Vele ingezetenen wisten de officiële naam van straat of weg waaraan zij woonden niet eens, soms had men er zelf maar een naam aan gegeven. Ieder kind weet waar bv. de Kipperegel is, maar dat de werkelijke naam
M. van Naamen van Eemneslaan is, is onbekend.
"  

Vragen, aanvullingen of verbeteringen?  Neem contact op met de beheerder van deze website

Uiteraard is een compliment ook welkom.
(Nog niet alle straten zijn in kaart gebracht)


bronnen: