Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

M.E. van der Meulenweg

Frederiksoord


Marinus Ernestus van der Meulen (1826 -1904) was predikant
(oa. in Bolsward). 
Als secretaris van de afdeling Bolsward van de Maatschappij van Weldadigheid heeft hij zich hard gemaakt voor het rustoord in Wilhelminaoord.
Mensen die hun hele leven hard hadden gewerkt verdienden het om van  hun oude dag te kunnen genieten.  

M.E. van de Meulen
Het rusthuis vroeger en anno 2021:Rustoord anno 2021   nog geen foto van vroeger...

van der Meulenweg - 2021

2021

bronnen:
Website van het Fledderkerspel