Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

M.E. van der Meulenweg

FrederiksoordMarinus Ernestus van der Meulen (1826 -1904) was predikant
(oa. in Bolsward). 
Als secretaris van de afdeling Bolsward van de Maatschappij van Weldadigheid heeft hij zich hard gemaakt voor het rustoord in Wilhelminaoord. Mensen die hun hele leven hard hadden gewerkt verdienden het om van  hun oude dag te kunnen genieten.  

M.E. van de Meulen
Rustoord anno 2021


bronnen:
Website van het Fledderkerspel