Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

Kooimanstraat                  

Wilhelminaoord


Deze straat is vernoemd naar Jan Kooiman, oud burgemeester van Vledder in de periode  1928 - 1932.

Jan Kooiman (18 april 1873 Benschop – 11 juni 1939 Gouda) begint zijn loopbaan op 17-jarige leeftijd als militair bij de infanterie in Gouda.  

Na de officiersopleiding in Kampen te hebben gevolgd wordt hij benoemd tot docent aan de Koninklijke Militaire Academie Hij klimt op naar kolonel. Van 1893 tot 1897 bestond er een semi-professioneel Korps Militaire Wielrijders . In 1897 werden in plaats daarvan bij de infanterie wielrijders-afdelingen gevormd door per jaar bij elk regiment 20 jonge militairen hiervoor op te leiden. Kooiman hield zich van 1901 tot 1905 met de opleiding van die militaire wielrijders.

Jan Kooiman (2e van rechts)


Vanaf 1 april 1927 is hij burgemeester van Vledder, als opvolger van mr. Arnold Wijnoldij.
Hij betrekt Huis Westerbeek, de toenmalige burgemeesterswoning. 
 

Portret Jan Kooiman door Martin van Waning


Burgemeesterswoning FrederiksoordHij was enige tijd voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Pluimveehouders en in die hoedanigheid verstrekte hij de lokale bevolking broedeieren van een productief kippenras (Sussex)

Lezing Kooiman
Vanaf 1 februari 1932 is hij burgemeester van Bergambacht en Ammerstol.  De ambtsketen gaat over naar zijn opvolger mr. Johannes (Hans) Linthorst Homan.
Vlak voor zijn vertrek werd er nog een foto gemaakt van het gemeente bestuur en personeel van Vledder 

Afscheid burgemeester Kooiman

bronnen:  
Jan Kooiman en de vroege militaire wielrijders (rijwiel.net)
Persoonsblad Kooiman (fledderkerspel.nl)
Vl gem bestuur en personeel, 1932 (fledderkerspel.nl)
Delpher - Steekwijker Courant Oprechte 11-02-1928
Met speciale dank aan Wim Jansen voor foto van schilderij en achtergrond informatie