Frederiksoord.nl
 - Een Poort naar Frederiksoord -

Job van der Havestraat

Wilhelminaoord


Job van der Have (1847 - 1905) was directeur van de Maatschappij van Weldadigheid van 1  maart 1894 tot en met 02 april 1905.
Hij ligt begraven in Wilhelminaoord.

Overlijden Job van der Have, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid


Graf Ten Have


bronnen:

Delpher Provinciale Drentsche en Asser courant 4 april
Website van Fledderkerspel